Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Wft Agenda voor 1 januari 2012

 

 

Wft  agenda voor 1 januari 2012

Voor het komend jaar 2012 staan ook weer een aantal punten op de Wft agenda.  Omdat het niet meer zo lang duurt dat we met onze beide benen in 2012 staan, zetten we de wijzigingen nog even voor u op een rijtje:

Nieuwe Wft deelvergunning  pensioen

Voor het adviseren en bemiddelen in tweedepijler pensioen incl. DGA komt per 1 januari 2012 een aparte deelvergunning. Beschikt u over een levenvergunning dan wordt u tot 31 december 2013 in de gelegenheid gesteld om aan de vakbekwaamheidseisen voor deze deelvergunning te voldoen.U hebt inmiddels de brief over dit onderwerp van de AFM ontvangen. Via het digitaal loket kunt u vóór 1 februari 2012 aangeven dat u wilt blijven adviseren en bemiddelen in pensioenen. Dit wordt in het Wft register verwerkt. Besluit u met deze dienstverlening te stoppen dan vervalt uw bevoegdheid op pensioengebied per 1 januari 2012 en u hebt tot 1 mei 2012 om uw bestaande pensioencontracten over te dragen.

Verbod op bovenmatige beloning verder uitgebreid

De wet verbiedt het ontvangen en betalen van bovenmatige provisies. Is de provisie hoger dan de werkzaamheden van de adviseur rechtvaardigen, is de provisie bovenmatig. Dit verbod  geldt  nu alleen voor de beloningsvorm provisie en binnen deze beloningsvorm alleen voor  complexe producten, hypothecaire kredieten, uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Per 1 januari a.s. gaat dit veranderen zowel voor de beloningsvorm als voor de producten. Het verbod geldt per 1 januari 2012 ook voor:  

• alle zakelijke -en particuliere schadeverzekeringen  incl. de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• de beloning die de adviseur rechtstreeks in rekening brengt bij de klant (directe beloning)
• volmachten : de beloning moet in een redelijke verhouding staan tot werkzaamheden verbonden aan het optreden als (onder)gevolmachtigd agent ( b.v. winstcommissies op basis van volume vallen hier buiten)

Provisietransparantie bij schade maar dan passief 

Voor schadeverzekeringen worden bonusprovisies niet langer toegestaan. Hiernaast gaat ook de provisietransparantie gelden voor deze verzekeringen, zij het in de passieve vorm. Dat betekent dat de adviseur de klant alleen hoeft te informeren over de te ontvangen provisie als de klant hierom vraagt.

Wijzigingen per 2013

Voor 1 januari 2013 staan een aantal ingrijpende veranderingen op stapel.  De consultatie is op 26 september j.l. gesloten en heeft 13 reacties opgeleverd. U kunt deze inzien onder de link: http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2013/reacties . De discussie rond bijvoorbeeld het provisieverbod bij uitvaart loopt nog en de minister zal nog een aantal punten moeten uitwerken. De verwachting is dat de minister de Jager dit komende week zal doen in een brief aan de Kamer. 

 

Wft Assist, 25 november 2011
 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 25.11.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.  

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer