Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Vergunning, diploma's en PE

 

170324 – Wft Assist Info nr. 57 – Vergunning, diploma’s en PE


De diplomaplicht is ingegaan en de overgangsperiode (2014 t/m 2016) is voorbij. Er is tijdens deze overgangsperiode hard gewerkt. CDFD heeft gepubliceerd dat er 198.765 initiële examens en 137.996 PE Plus examens zijn gedaan. De slagingspercentages lagen dicht bij elkaar: 58,3% en 66,2%. De grootste piek voor 2016 viel in de maand december. Ruim een derde van het totaal aantal deelnemers in 2016 moest in deze maand nog één of meer PE Plus examens behalen.

Diploma’s  : matchen uw diploma’s  en uw vergunning? AFM controleert !  

De diplomaplicht is per 1 januari j.l. ingegaan en de toezichthouder is begonnen met de controle. In de Marktmonitor 2017 vraagt de AFM expliciet naar de beschikbaarheid van de diploma’s. Leidend daarbij is de vergunning zoals deze in het register van de AFM staat. De vergunning is gesplitst in  adviseren en bemiddelen. Voor het onderdeel advies moet de onderneming voor iedere deelvergunning over een adviseur met de vereiste diploma’s beschikken. Dit kan ook een externe adviseur zijn. Is deze er niet dan moet de vergunninghouder de betreffende deelvergunning zelf intrekken via het Digitaal Loket van de AFM.  

Permanente educatie (PE) : 01.04.2017 - 31.03.2019 : alléén voor de beroepskwalificaties!

De adviseurs zijn verplicht hun kennis voortdurend en aantoonbaar up to date te houden (permanente actuele vakbekwaamheid). Hiernaast moeten de adviseurs eenmaal in de drie jaar PE examen(s) afleggen om de beroepskwalificatie  geldig te houden. De PE verplichting geldt voor de hoogste beroepskwalificatie. Heeft een adviseur bijvoorbeeld de beroepskwalificaties/diploma’s  Adviseur Basis, Adviseur Schade Particulier en Adviseur Schade Zakelijk dan kan worden volstaan met het PE examen Adviseur Schade Zakelijk. Alle drie kwalificaties blijven dan geldig. Voor de beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet geldt een afzonderlijk PE examen en valt niet onder PE examen Hypothecair krediet.

Wanneer is er sprake van een beroepskwalificatie. Dat is het geval als alle onderliggende deelmodules van deze beroepskwalificatie zijn behaald. Zijn niet alle deelmodules gehaald dat is er geen sprake van een beroepskwalificatie c.q. diploma. Voor een dergelijk losse module of certificaat hoeft geen PE examen te worden behaald. Worden op een later moment de ontbrekende modules alsnog behaald gaat vanaf dat moment de PE verplichting lopen en kan worden deelgenomen aan de eerstvolgende PE periode.

Meer info opbouw beroepskwalificaties in modules:  http://www.cdfd.nl/adviseurs/pe-examenWft Assist  -  24 maart 2017Tekst gemaakt naar inzicht van 24 maart 2017. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. 

 

 

 

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer