Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Vakbekwaamheid en bedrijfsvoering

 

 

Alle personen die onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder werken, moeten voldoende zijn opgeleid voor de werkzaamheden die ze verrichten. De klantmedewerkers die adviseren moeten hun vakbekwaamheid kunnen aantonen door een geldig diploma te behalen. Om de vakbekwaamheid van de andere (klant)medewerkers zeker te stellen, zullen binnen de onderneming maatregelen genomen moeten worden.

Daar blijft het niet bij. Binnen de onderneming moet er ook voor worden gezorgd dat de verworven kennis van de klantmedewerkers op peil blijft. Zij moeten niet alleen op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen maar deze ook kunnen toepassen binnen hun werkzaamheden. De adviserende klantmedewerkers tonen dit aan door een driejaarlijks PE Examen succesvol af te leggen. Voor de andere klantmedewerkers zal dit binnen de bedrijfsvoering van de onderneming moeten worden geborgd.

Om de (actuele) vakbekwaamheid binnen de onderneming te borgen, zal de ondernemer  een adequate  aanpak moeten ontwikkelen. De aanpak moet zo concreet mogelijk zijn. Het gaat om het introduceren  en organiseren van structurele maatregelen waardoor de vakbekwaamheid  van de klantmedewerkers op peil is en blijft.  Voorbeelden van dergelijke maatregelen kunnen zijn: opstellen van  individuele opleidingsplannen, organiseren van een intern opleidingstraject, opzetten van een regelmatig vakoverleg al dan niet per functiegroep waar de actuele ontwikkelingen worden besproken en toegepast, interne nieuwsbrief waarin de relevante actuele ontwikkelingen worden verzameld. 

De vergunninghouder is vrij te bepalen voor welke aanpak hij kiest. Is de aanpak en de organisatie binnen de onderneming eenmaal vastgesteld, moet  dit schriftelijk worden vastgelegd in het ondernemingsbeleid en in de beschrijving van de werkprocedures opgenomen. Vervolgens doet de ondernemer  er goed aan dit beleid regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen. 

 

Wft Assist 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 28 februari 2014. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst

 

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer