Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Resultaten Wft Scan -deel 2

 

Onze Wft Scan (*) peilt hoe de tussenpersoon werkt met de Wft. Inmiddels hebben al driehonderd kantoren hun werkwijze en keuzes getoetst met behulp van vragen uit deze Wft Scan. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, lichten we de opvallendste scores eruit. De eerste is het klantprofiel. We bespreken in dit artikel hoe de wensen van de klant helder vast te leggen tijdens het adviesproces.

Het klantprofiel

De Wft Scan gaat in op drie onderdelen van het klantprofiel. Dit zijn de onderdelen die vooral de persoon van de klant betreffen: financiële doelstelling, risicobereidheid en financieel kennis -en ervaringsniveau. Voor de adviseur zijn deze onderdelen lastig om te inventariseren en vast te leggen in het klantprofiel.

De resultaten van de Scan tonen aan dat 60% van de kantoren de financiële doelstelling van de klant te laat of onvoldoende vastlegt. Voor de twee andere aspecten lost 88% van de kantoren dit probleem op door de mening van de klant op te schrijven in het klantprofiel. In het kader van de Wft is dit echter onvoldoende.

De deskundige adviseur inventariseert, onderzoekt actief door middel van het stellen van open vragen en legt vervolgens ook zijn of haar eigen conclusies vast. Op basis van deze informatie stelt de adviseur het advies op. De Wft ziet het klantprofiel vooral als een intern werkdocument voor de adviseur en niet voor de klant. Het tekenen voor gezien of akkoord wordt niet door de Wft van de klant gevraagd.

Suggesties

De resultaten van de Wft Scan laten zien dat het in de praktijk lastig is om het profiel van de klant scherp te krijgen en vervolgens schriftelijk vast te leggen. Wij geven u graag enkele tips:

• leg het doel en wat de klant het belangrijkst vindt in de eigen woorden van de klant vast
• inventariseer met behulp van open vragen; meerkeuze vragen zijn slechts een hulpmiddel
• toets de informatie van de klant in het gesprek op juistheid en haalbaarheid
• leg ook uw eigen mening en conclusies in het klantprofiel vast: "klant vindt..." is onvoldoende
• neem het klantprofiel mee bij ieder klantgesprek en check of het profiel nog klopt
• leg de koerswijzigingen van de klant vast in een bijlage van het opgestelde klantprofiel

Tijdens het hele adviesproces is het belangrijk om u zelf steeds weer de volgende vraag te stellen: "heeft de klant gekregen wat hij wilde?" en kijk vervolgens of u het antwoord in uw klantprofiel inclusief bijlagen kunt teruglezen. Een advies kan immers alleen maar passend zijn als het naadloos aansluit op een volledig en actueel klantprofiel.
  

 

* 120701: Wft Assist: Wft Scan is niet meer beschikbaar

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 12.08.2010. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.  

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer