Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Onderzoek advieskwaliteit Nr.2

 

150601  Wft Assist Info nr. 42  - Onderzoek advieskwaliteit – deel 2 – Advies AOVAFM heeft een marktbreed onderzoek gedaan naar de kwaliteit van advies. In dit onderzoek zijn 97 hypotheekadviezen beoordeeld en 140 adviezen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het onderzoek is gedaan op basis van drie vragen:

1. Is de relevante informatie van de klant ingewonnen
2. Heeft de adviseur in zijn advies op een zorgvuldige manier rekening gehouden met deze informatie
3. Heeft de klant voldoende toelichting gekregen over het product en de productkenmerken

Kortgeleden publiceerde de AFM de resultaten in haar rapport “Stand van de advieskwaliteit”. In het rapport concludeert de AFM op hoofdlijnen dat de kwaliteit van het hypotheekadvies gemiddeld goed is. Het aantal goede adviezen is verdubbeld ten opzichte van 2010.

De kwaliteit van het advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen valt tegen. In 2013 werd 75% van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gesloten via de financieel dienstverlener. Tegelijkertijd ist het aantal gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen per adviseur laag is. Bijna een derde geeft aan één arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben gesloten. Het is dan lastig routine op te bouwen in het adviseren van dit product.


Kwaliteit advies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De adviseur blijkt te vaak onzorgvuldig te werk te gaan. Adviseurs lijken geen aansluiting te zoeken bij de leidraden en richtlijnen zoals deze bijvoorbeeld voor hypotheekadvies zijn opgesteld. Vaak zit er in het dossier niet meer dan een aanvraagformulier van de aanbieder.

Inventarisatie (klantprofiel) onvoldoende

Het is goed vast te stellen dat het wettelijk adviestraject evenals dit geldt voor hypotheekadviezen op het advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering van toepassing is. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle onderzochte dossiers te weinig relevante informatie bevatten om de klant zorgvuldig en passend te adviseren. Met name de financiële positie van de klant en zijn eventuele partner laat te wensen over.

Risico

Uit het onderzoek blijkt dat een gebrek aan relevante informatie leidt tot een aanzienlijk risico op een te uitgebreide verzekeringsdekking. In de meerderheid van de onderzochte dossiers kiest de adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een uitgebreide dekking terwijl de ingewonnen informatie hiervoor geen of onvoldoende basis biedt.   

Klanten kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Een relatief hoge premie voor een uitgebreide dekking kan betekenen dat andere financiële doelen zoals bijvoorbeeld pensioenopbouw niet meer of in beperkte mate gerealiseerd kunnen worden. Hiernaast kan een relatief hoge premie reden zijn voor de klant om helemaal af te zien van de aanschaf van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit onderzoek blijkt dat de prijs van het product voor ZZP-ers de belangrijkste reden is om af te zien van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Tien tips

1.   Bepaal de  behoefte van de klant
2.   Inventariseer de financiële positie
3.   Inventariseer de doelstellingen van de klant
4.   Inventariseer de risicobereidheid
5.   Inventariseer de kennis en ervaring
6.   Vraag door en weeg af
7.   Controleer de informatie van de klant
8.   Leg uit
9.   Motiveer en leg vast
10. Maak afspraken over nazorg


>> meer lezen : Rapport “Stand van de advieskwaliteit”:  klik hier


Wft Assist

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 05 juni 2015.. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. 

 

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer