Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Leidraad Hypotheekadvies in 7 delen

 

Inleiding

Na de nulmeting in 2007 heeft de AFM in het Vervolgonderzoek Hypotheken in 2010 opnieuw een groot aantal hypotheekadviezen beoordeeld. De kwaliteit van de adviezen is zichtbaar verbeterd, maar de AFM ziet ook duidelijk nog ruimte voor verbetering. In de Leidraad hypotheekadvisering licht de toezichthouder deze verbeterpunten toe met behulp van praktijkgevallen. De leidraad bestaat uit zeven delen. Naast onderwerpen als oversluiten en fiscaliteit bespreekt de leidraad een aantal belangrijke onderdelen van het hypotheekadvies. Het gaan dan om onderwerpen als de rentevastperiode, opbouw doelvermogen, verantwoorde woonlasten en de verzekering van de gevolgen van calamiteiten.

Rode draad

De eerste rode draad is dat de AFM laat zien dat ieder onderwerp in het hypotheekadvies min of meer een advies op zich vormt. Ieder adviesonderdeel vereist het inwinnen van specifieke informatie en het maken van specifieke berekeningen en financiële scenario’s. Inventariseren is daarmee niet een eenmalige activiteit bij de start van het adviestraject, maar een continu proces afgestemd op het onderwerp dat op dat moment met de klant wordt besproken. Niet voor niets benadrukt de AFM in ieder deel van de leidraad het belang van het inwinnen van voldoende informatie over de financiële positie van de klant, zijn persoonlijke omstandigheden, zijn toekomstwensen en de voorzienbare toekomstige ontwikkelingen.

Als tweede rode draad loopt de reproduceerbaarheid van het advies door de leidraad heen. Alle relevante informatie moet terug te vinden zijn in het klantdossier. Niet alleen de motivatie van het advies, maar bijvoorbeeld ook de onderliggende berekeningen, financiële scenario's en de cijfermatige onderbouwing. Een advies is alleen als passend te beoordelen als het ook feitelijk kan worden vastgesteld in het klantdossier.

Meer informatie

Wft Update: Wft Assist gaat in haar vakinformatie "Wft Update " uitgebreid in op de inhoudelijke verbeterpunten van de leidraad: klik hier

 AFM: de AFM heeft de leidraad gepubliceerd op haar website: klik hier

 

Wft Assist, 110107

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 07.01.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.  

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer