Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Klant kan nota toch gespreid betalen

 

 

Zoals het er nu uitziet zal de adviseur per 1 januari 2013 voor een aantal financiële producten  de advies -en bemiddelingskosten direct bij de klant in rekening moeten brengen. Dit heeft meteen de vraag opgeroepen of de klant deze nota in meerdere termijnen mag betalen. De minister heeft in zijn brief van 20 augustus j.l. ( 33236 Nota naar aanleiding van het verslag -Wijzigingswet financiële markten 2013) aangegeven dat gespreide betaling onder een aantal voorwaarden is toegestaan. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, wordt de gespreide betaling ook bij overschrijding van drie betalingstermijnen niet langer aangemerkt als een consumptief krediet.

De advies -en bemiddelingskosten(*) mogen gespreid worden betaald onder de voorwaarde dat:

1.    het om een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeids- ongeschiktheid, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering gaat.
2.    de betaling over een termijn van maximaal twee jaren wordt gespreid
3.    geen rente of kosten in rekening worden gebracht voor de gespreide betaling.

In de oorspronkelijke tekst van de brief van de minister was nog een aanvullende  voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde bepaalde dat de advieskosten gericht moesten zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst dat wil zeggen bemiddelen. Naar verluid zal  de minister deze voorwaarde aanpassen. Wanneer dit uitgangspunt inderdaad wordt gewijzigd, betekent dit naar alle waarschijnlijkheid, dat de advieskosten ook over twee jaren gespreid  kunnen worden als er wel wordt geadviseerd maar de intentie om te bemiddelen ontbreekt. Tenminste als het om de genoemde financiële producten gaat.

Execution only

Wordt er alleen bemiddeld en niet geadviseerd (execution only) dan kunnen de bemiddelings-kosten(*) over de totale looptijd van het product worden gespreid. De klant moet wel worden geïnformeerd over de hoogte van deze kosten

(*) De minister spreekt over distributiekosten zonder deze te definiëren. De verwachting is dat dit de kosten zijn tot aan het feitelijk tot stand komen van het contract minus de advieskosten.

 

Wft Assist, 30 augustus 2012

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 31 augustus 2012 . Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer