Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Hoe zit het nou met uitvaart ?

 

Zoals u wellicht weet is de Bgfo gewijzigd per 1 januari 2010 en dat heeft ondermeer gevolgen niet alleen voor uitvaartproducten, maar ook voor de zogenaamde betalingbeschermers. Er zijn geen nieuwe spelregels bijgekomen, maar een aantal spelregels, die we al kennen gelden nu ook voor deze beide producten.

Wat moet wel en wat hoeft niet. Een lastige vraag, zo blijkt. Reden om de belangrijkste punten op een rij te zetten. Temeer omdat deze wijziging direct ingrijpt op uw dagelijkse adviespraktijk.

Wat is een betalingsbeschermer en wanneer gelden de nieuwe regels ?

Een betalingsbeschermer is een verzekering, die een aantal risico's, waardoor de klant de betalings-verplichtingen uit een consumptief of hypothecair krediet niet kan nakomen, beoogt te dekken. Deze risico's kunnen zijn: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden of een combinatie hiervan.

Betalingsbeschermers gaan dus altijd hand in hand met een krediet. Wat nou als het krediet al is gesloten en de klant besluit later alsnog een betalingsbeschermer te sluiten. Dan valt deze post onder deze nieuwe spelregels. Gekeken wordt naar de intentie van de klant en niet het moment van sluiten. Het is dan ook van groot belang dat de adviseur de intentie van de klant met een dergelijk product goed vastlegt in het adviesdossier.

Zijn uitvaart en de betalingbeschermer nu een complex product geworden ? Antwoord : nee

De definitie van een complex product is niet met deze beide producten uitgebreid. Dat betekent dat niet per definitie alles, wat voor complexe producten ( b.v. zoals de "Levenhypotheek") geldt ,ook voor deze beide producten geldt. Er is voor gekozen om in een aantal wettelijke spelregels de uitvaarproducten en betalingsbeschermers naast de complexe producten en hypothecaire kredieten specifiek te noemen. U vindt ze verder in de tekst.

Moeten uitvaart en de betalingsbeschermer worden opgenomen in de DVD ? Antwoord : nee

De wettelijke bepaling ( art. 149b Bgfo), waarin de plicht van het dienstverleningsdocument is geregeld, is van toepassing op complexe producten en hypothecaire kredieten en is niet met uitvaart en betalingsbeschermers uitgebreid

Geldt voor uitvaart en de betalingsbeschermer het wettelijke adviestraject ? Antwoord : nee

Het wettelijke adviestraject ( art 4:23 Wft) vraagt de adviseur een klantprofiel te maken, financiële scenario's op basis van dit klantprofiel aan de klant voor te leggen en vervolgens te motiveren waarom zijn/haar advies passend is. Dit wettelijke adviestraject moet voor complexe -en impactvolle producten worden gedaan. Uitvaartproducten en betalingsbeschermers zijn geen van beide.

Let op: een hypothecair -en consumptief krediet ( boven € 1000,-) is een impactvol product waarvoor wel een wettelijk adviestraject is vereist. Bij het opstellen van het klantprofiel is vereist dat ook aandacht worden besteed aan de risico's van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Mogelijk komt de betalingsbeschermer hier dan om de hoek kijken.

Geldt voor uitvaart en de betalingsbeschermers de exacte beloningstransparantie ? Antwoord : ja

De plicht om direct voorafgaand aan het sluiten van de post de klant te informeren over de exacte hoogte van de provisie ( afsluit én doorloop) ligt vast in Art. 58 Bgfo. In dit wetsartikel worden uitvaart en de betalingsbeschermer expliciet genoemd naast de complexe producten en de hypothecaire kredieten. Net als bij hypotheken, zal de adviseur de klant moeten informeren over de exacte provisie die op een uitvaartpost of betalingsbeschermer wordt betaald en kunnen aantonen, dat hij de klant hierover heeft geïnformeerd.

Geldt de eis van de passende provisie ook voor uitvaart en de betalingbeschermer ? Antwoord: ja

De toets of de te betalen provisie in overeenstemming is met de verrichte werkzaamheden van de adviseur, zal ook voor uitvaart en de betalingsbeschermer moeten worden gedaan. In artikel 149a Bgfo wordt naast het complexe product en het hypothecaire krediet expliciet de betalingbeschermer en uitvaart genoemd. Dat betekent dat ook voor uitvaart en betalingsbeschermer gekeken moet worden of de provisie te verantwoorden is gezien het werk dat is gedaan. Bovenmatige provisie mag ook hier niet door de tussenpersoon worden ontvangen.

Zijn de omzetbonussen voor uitvaart en betalingsbeschermers ook verboden ? Antwoord : ja

Elke vorm van ( omzet-)bonus is verboden. Art 149a lid 3 bepaalt dat uitsluitend afsluit - en doorlopende provisie mag worden betaald óf een provisiebedrag lager dan € 100,- die aan de klant wordt gecommuniceerd en het belang van de klant niet in de weg staat.

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 24.01.2010. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. 
  

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer