Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Hoe doen we het tot nu toe ?

 

 

Al twee jaar peilt Wft Assist met de Wft Scan (*)  hoe de tussenpersoon tegen de gevolgen van de Wft voor zijn advies en bedrijfsvoering aankijkt. De Wft Scan is een korte digitale vragenlijst, die de belangrijkste stappen in het adviesproces volgt. De vragenlijst is gratis en kan anoniem worden ingevuld. Inmiddels hebben ruim 400 kantoren hun kennis over de praktische toepassing van de Wft getoetst en de kantoorrapportage opgevraagd. Een goed moment om net als in het voorjaar van 2010 de balans op te maken.

Zijn we vooruit gegaan?

Ten opzichte van de peiling in het voorjaar van 2010 is het gemiddelde cijfer van de tussenpersonen gelijk gebleven (gem. cijfer: 5.0). Ondanks alle publicaties en trainingen is het inzicht van de deelnemers aan de Wft Scan niet verbeterd. De Wft Scan begint met de vraag: “Lukt het u het overzicht te houden over wat de Wft voor uw kantoor betekent?" Een meerderheid geeft aan het overzicht kwijt te zijn geraakt en concrete praktische ondersteuning te missent. De score op deze vraag bevestigt nog eens dat het inzicht in de Wft niet is verbeterd.

Wat valt op?

Opvallend is het hoge percentage deelnemers dat vindt dat de Wft hen dwingt op een andere manier zaken te doen met hun klanten dan men gewend was. In de peiling van 2010 was dit eveneens een hoog percentage . Het is blijkbaar nog steeds wennen?!

Een andere opvallend hoge score is te zien bij de vraag over het in kaart brengen van de risicobereidheid van de klant. Deze score is niet alleen hoog (88%), zij vertoont vrijwel geen ontwikkeling. Deze deelnemers vinden blijkbaar dat de adviseur geen taak heeft in het vaststellen van de risicobereidheid van de klant: "de adviseur legt vast wat de klant vindt en bouwt hierop het advies.” Deze aanpak is te kort door de bocht. Het is aan de klant om aan te geven of hij (of zij) risico's wil lopen en zo ja in welke mate. Het is aan de adviseur om de gevolgen hiervan door te rekenen en te toetsen of deze financieel verantwoord zijn en daarmee het belang van de klant. Dit is de taakverdeling tussen klant en deskundige en de basis voor de verantwoordelijkheid van de adviseur passend te adviseren.

Conclusie

De resultaten van Wft Scan laten zien dat het voor de tussenpersoon lastig blijft om de Wft concreet te vertalen naar de dagelijkse adviespraktijk. Dan rijst vervolgens de vraag of de keuzes die u maakt binnen uw adviespraktijk ook de juiste zijn. Ons advies: laat de door u gekozen koers eens toetsen. Dat kan bijvoorbeeld door één of meerdere adviesdossiers extern te laten beoordelen. Dit levert vaak leerzame aanknopingspunten op om uw volgende adviesdossiers kwalitatief naar een hoger peil te brengen. Uiteindelijke is het werken met de Wft vooral een kwestie van doen!

 

Veel succes! Wft Assist 11 maart 2011

 

*  01.07.2012: de Wft Scan is niet meer beschikbaar

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 11.03.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.   

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer