Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Financiele risico's horen in uw advies

 

 

Kan de klant bij calamiteiten de kredietlasten blijven betalen? Calamiteiten als overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding waardoor het beschikbare inkomen geheel weg -of terug kan vallen.

Over het algemeen vinden adviseurs dat deze vraag thuishoort in ieder kredietadvies. Minder eensgezind zijn adviseurs over de wijze waarop deze vraag moet worden beantwoord en de verantwoordelijkheid die adviseur in deze draagt. Dit zien we terug in de gesprekken die we met financieel dienstverleners voeren. Hieruit blijkt dat de adviseur van mening is dat de verantwoordelijkheid bij de klant ligt. Als de klant het niet belangrijk vindt of aangeeft geen advies te wensen, wordt dit wel vastgelegd, maar wordt op dit punt geen advies uitgebracht. Hier gaat de adviseur te kort door de bocht.

In de Leidraad Hypotheekadvisering (deel 6 van december 2010) en in de boetebesluiten over de betalingbeschermer wordt de verantwoordelijkheid zeer nadrukkelijk bij de adviseur gelegd. Dat geldt zowel voor het inventariseren van de financiële risico's als voor het uitbrengen van het advies. In de publicaties van de AFM wordt specifiek aangegeven aan welke eisen het onderzoek en het advies moeten voldoen. 

Het kan zijn dat de klant het advies niet wenst op te volgen. Het is dan aan de adviseur om de gevolgen van deze keuze cijfermatig in beeld te brengen en de klant hier nadrukkelijk op te wijzen. Blijft de klant bij het ingenomen standpunt, dan legt de adviseur dit vast in het adviesdossier. Dit onderstreept nog maar weer eens het belang om alle relevantie informatie vast te leggen in het adviesdossier. Alleen dan is de adviseur in staat om inzichtelijk te maken hoe het advies tot stand is gekomen. Meer informatie kunt u vinden in onze Wft Update waar dit onderwerp verder wordt uitgediept:  klik hier


Wft Assist

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 24.04.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.    

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer