Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

De Jager werkt provisieverbod verder uit

 

Uitgegeven: 16 December 2011 13:20


 

 
In de vorige nieuwsbrief van 25 november j.l. schreven we dat de wetswijziging per 1 januari 2013 nog nadere toelichting behoeft van de minister. Het gaat dan met name om de uitwerking van het "provisieverbod" en de onderwerpen die direct hiermee samenhangen. In de brief van 13 december 2011 aan de Tweede Kamer zet de minister van Financiën zijn visie uiteen. In onze nieuwsbrief hebben we een aantal onderwerpen voor u geselecteerd. Wilt u de mening van de minister over alle negen onderwerpen nog eens nalezen, klik dan op deze link: brief
 
Provisieverbod

Uitvaartverzekeringen blijven onder het provisieverbod vallen. Dat geldt ook voor de individuele inkomensverzekeringen (incl. ZZP-ers) zoals bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De minister kan het provisieverbod nog verder uitbreiden. Binnen het wetsvoorstel heeft de minister hiervoor de mogelijkheid gecreëerd.

Bestaande provisierechten

De bestaande provisierechten van producten die onder het provisieverbod vallen, worden
gerespecteerd mits gesloten vóór 1 januari 2013. Dat betekent dat de dan bestaande provisierechten doorlopen tot aan de expiratiedatum.
 
Geen geldstromen tussen aanbieder en financieel dienstverlener meer

Dit geldt voor alle geldstromen die onder de werkingssfeer van het provisieverbod vallen, ongeacht de reden van de betaling. Advieskosten, vergoeding van kosten door fouten van de aanbieder, het uitvoeren van controles zijn voorbeelden van kosten die de financieel dienstverlener bij de klant in rekening brengt. De aanbieder blijft hier buiten. De minister vindt het vervolgens aan de klant om de extra kosten door fouten van de aanbieder te declareren bij de aanbieder die hiervoor verantwoor-delijk is. Hiermee onderstreept de minister nog eens het uitgangspunt dat de financieel dienstverlener in opdracht van de klant werkt en "los" moet staan van de aanbieder.

Dienstverleningsdocument

De minister geeft de voorkeur aan een nieuw standaard dienstverleningsdocument voor financiële dienstverleners én aanbieders. Het dienstverleningsdocument bevat een aantal vaste elementen zoals we die nu ook kennen. Hiernaast vindt de minister het van belang dat de informatie in het dienstverleningsdocument zo goed mogelijk wordt afgestemd op de specifieke vraag van de klant. Ziet de dienstverlening er anders uit voor een klant die een huis wil kopen dan voor een klant die een oudedagsvoorziening wil regelen,verandert de informatie in het dienstverleningsdocument ook.
In deze situatie is er geen sprake meer van een algemeen dienstverleningsdocument maar van een specifiek dienstverleningsdocument gekoppeld aan de vraag die de klant stelt.
 
Serviceabonnementen

In de Europese Richtlijn Solvency II is een vrijstelling opgenomen voor financieel dienstverleners die met een service abonnement willen werken. De implementatie van deze richtlijn zal naar de mening van de minister ruimte scheppen om bijvoorbeeld ook de extra bijstand bij schadeclaims in het serviceabonnement op te nemen. Blijft de vraag wanneer deze richtlijn in onze wetgeving wordt geïmplementeerd.

Hoe verder

De minster schrijft in zijn brief ernaar te streven in het voorjaar van 2012 de nieuwe spelregels te hebben uitgewerkt, zodat de markt zich goed op de veranderingen kan voorbereiden. De Tweede Kamer buigt zich op 9 februari 2012 over het wetsvoorstel "Wijzigingswet financiële markten 2013" Wij blijen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 16.12.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.  

terug

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer