Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

De bankierseed gaat toch door

 

 

De minister is voornemens om alle medewerkers van alle financiële ondernemingen een eed of belofte af te laten leggen. In de brief van 20 augustus j.l. naar aanleiding van de vragen van de vaste Kamercommissie legt de minister dit uit.

De verplichting gaat in per 1 januari 20113 en geldt voor nieuwe -én bestaande medewerkers.  Onder medewerkers verstaat de minister alle personen die onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming werken. Daarbij maakt het niet uit binnen welk verband dit gebeurt. De eed of belofte geldt dus bijvoorbeeld ook voor de freelancer,extern feitelijk leidinggevende,de stagiaire,de uitzendkracht of de gedetacheerde medewerker.  

In de consultatieronde kon de markt op dit voornemen reageren en dat is gebeurd. Het merendeel van de reacties twijfelt aan het nut van een dergelijke eed of belofte. Zijn de lasten die het met zich meebrengt niet te hoog ten opzichte van het effect van de maatregel? Ondanks dit verzet houdt de minister vast aan zijn voornemen zo blijkt uit zijn brief van 13 september j.l. en werkt de invoering als volgt uit:

Wie:  alle personen die onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming werken

•    nieuwe werkzame personen: binnen 3 maanden na start werkzaamheden

•    bestaande werkzame personen: vóór 1 januari 2014*

•    beleidsbepalers:vóór 1 januari 2014*

* dan wel een jaar na inwerkingtreding van de maatregel

Hoe
De eed of belofte moet worden uitgesproken en ondertekend ten overstaan van een beleidsbepaler. Voor de beleidsbepaler zelf geldt dat de eed ten overstaan van een persoon in een hogere functie moet worden afgelegd. De minister zal de vraag nog moeten beantwoorden hoe dit vorm te geven als er geen persoon in een hogere functie beschikbaar is.

Wat
In de conceptregeling geeft de minister een voorbeeld hoe de eed of belofte eruit zou kunnen zien. Centraal staat het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie en  de zorgvuldige afweging van belangen waarbij het belang van de klant centraal wordt gesteld.  U vindt een voorbeeld in het document "Ontwerp toelichting" onder onderstaande link: http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluitfm2013

Uitzondering
Personen die geheel los staan van de financiële dienstverlening hoeven geen eed of belofte af te leggen zoals bijvoorbeeld de medewerkers die de catering verzorgen. Voor hen wordt een uitzondering gemaakt .
 

Wft Assist, 17 september 2012

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 17 september 2012.Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer