Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Checklist serviceabonnementen

 

 

De AFM heeft 201 serviceabonnementen van 80 financieel dienstverleners onderzocht.  Op 31 mei 2014 zijn de resultaten gepubliceerd.

 

Onderzoek

De AFM constateert dat het merendeel van de financieel dienstverleners op de goede weg is. Van de onderzochte service abonnementen biedt 80% relevante dienstverlening. Hiernaast is in het onderzoek vastgesteld:

 1. dat 20% van de abonnementsaanbieders zich laat betalen voor niet relevante diensten - dit zijn diensten die niet nuttig zijn en niet aansluiten aan bij de behoefte van de klant - relevante diensten zijn nuttig en mogen door de klant logischerwijs worden verwacht bij het afsluiten van een serviceabonnement.  
   
 2. dat 20% van de abonnementsaanbieders zich naar de mening van de AFM, dubbel laat betalen doordat de klant naast een serviceabonnement ook via provisie betaalt voor dezelfde dienstverlening;
   
 3. dat 50% van de abonnementsaanbieders onduidelijke informatie verstrekt

 

Aanbevelingen

De AFM doet in haar rapport de volgende aanbevelingen voor service abonnementen:

 1. inventariseer de specifieke behoeftes van uw klant en stem het soort abonnement hierop af
   
 2. bied relevante diensten aan -  houd bij het opstellen van het abonnement rekening met de diensten de klant mogelijk al op een andere wijze heeft geregeld
   
 3. ga bij voorkeur uit van een actieve dienstverlening - dat is het leveren van diensten waarbij het initiatief om contact op te nemen met de klant bij de financieel dienstverlener ligt
   
 4. beoordeel  bij de beheervergoeding (het in administratie houden) of er een actieve dienstverlening tegenover staat -  de vergoeding loopt anders het risico als kennelijk onredelijk te worden beschouwd - dit risico wordt versterkt als naast deze vergoeding  provisie wordt ontvangen
   
 5. verstrek informatie die concreet, duidelijk en begrijpelijk is voor de klant- de term "jaarlijks" is duidelijker dan "periodiek"
   
 6. vermeld alle diensten die onder het abonnement vallen en geef een duidelijke omschrijving - informeer de klant schriftelijk
   
 7. maak bij voorkeur een keuze tussen provisie of een service abonnement - lukt dat niet voorkom dan dubbele betaling  en houdt bij de vaststelling van het abonnement rekening met de provisie - specificeer welke diensten via provisie worden betaald en welke aanvullende diensten in het service abonnement worden geleverd
   
 8. zorg dat de prijs in redelijke verhouding staat tot de geleverde diensten en goed zichtbaar wordt vermeld
   
 9.  vermijd  vooruitbetaling via koopsom - wordt toch een koopsom overeengekomen zorg dan voor een redelijke restitutieregeling voor de duur van het abonnement
   
 10. informeer de nieuwe klant bij voorkeur in de oriëntatiefase als  het service abonnement verplicht is  - zo mogelijk in de dvd - stel bestaande klanten zo snel mogelijk op de hoogte
   
 11. blijf de klant als een service abonnement verplicht is, bij voorkeur ook de mogelijkheid bieden om  nazorg en beheer op basis van uur -of verrichtingentarief te betalen
   
 12. sluiten een abonnement  op basis van de expliciete instemming van de klant - "geen bericht is goed bericht" is hier geen optie
   
 13. sluit het serviceabonnement via een schriftelijke opdrachtbevestiging

 

Tot slot

 

AFM merkt op: "dat deel van de markt dat niet op de goede weg is, kan op onze aandacht rekenen en zullen wij indien nodig passende maatregelen nemen".

>> meer lezen: Rapportage Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen: klik hier

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 10 juni 2014.Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. 

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer