Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Boetebesluit: borgen deskundigheid

 

 

Op 19 maart 2012  heeft de AFM een boete van € 130.000 opgelegd aan een financieel dienstverlener. De boete is opgelegd omdat de financieel dienstverlener heeft nagelaten de vakbekwaamheid van haar adviseurs zeker te stellen.  De consument moet kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de adviseur aldus de AFM en deze financieel dienstverlener is hierin tekort geschoten.

De wet verplicht de financieel dienstverlener de vakbekwaamheid te borgen van die medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met verlenen van financiële diensten. De wet biedt twee opties. De financieel dienstverlener zorgt ervoor dat deze medewerkers beschikken over de vereiste diploma's (inclusief PE certificaten) of hij richt de bedrijfsvoering zo in, dat de deskundigheid is geborgd. Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van één of meer feitelijk leidinggevenden. Voor de laatste optie had de financieel dienstverlener aan wie de boete is opgelegd, gekozen.

Feitelijk leidinggevende geen papieren tijger

De feitelijk leidinggevende beschikt over de vereiste vakdiploma's en de bijbehorende PE Certificaten. Vakinhoudelijk is de kennis aantoonbaar aanwezig maar hoe wordt nu de deskundigheid binnen de onderneming geborgd. Dit is alleen maar mogelijk aldus de AFM als de feitelijk leidinggevende inhoudelijk betrokken is bij het advies van de adviseur (die niet aantoonbaar deskundig is). De feitelijk leidinggevende moet het adviesproces met de klant effectief kunnen sturen en beïnvloeden. Dat brengt met zich mee dat de feitelijk leidinggevende het adviesproces controleert vóórdat de adviseur financiële scenario's en adviezen aan de klant presenteert.

Dit stelt eisen aan de bedrijfsvoering en de rol die de feitelijk leidinggevende binnen de onderneming heeft. De AFM  werkt dit in haar boetebesluit  ondermeer als volgt uit: 

1. de rol moet helder, inzichtelijk en waarneembaar zijn
2. taken en verantwoordelijkheden moeten helder omschreven zijn
3. er zijn concrete werkinstructies  opgesteld
4. toetsingscriteria en controlepunten zijn vastgesteld
5. de betrokkenheid moet blijken uit het adviesdossier

Onderzoek

In het onderzoek werd de financieel dienstverlener verzocht alle relevante diploma's en PE certificaten aan te leveren en de Self Assessments van de destijds afgelopen twee jaren namelijk 2009 en  2010. Op basis van deze informatie werd ondermeer vastgesteld dat het PE certificaat 2008/2009 voor Beleggen ontbrak en dus het diploma  Leven vanaf dat moment niet langer meer geldig was.  In beide self assessments had de financieel dienstverlener evenwel aangegeven dat de deskundigheid werd geborgd door één of meer feitelijk leidinggevenden die in bezit waren van  de vereiste diploma's en bijbehorende PE certificaten.

Dit onderstreept ook nog maar weer eens het belang om de relevante documentatie goed en overzichtelijk te archiveren. Bij een eventuele controle is de documentatie volledig te produceren  en het maakt een check of alle documenten aanwezig zijn eenvoudiger.
 

 

 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 18.05.2012. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.  

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer