Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

AFM: streefdatum voor beleggingspolissen

 

 

De AFM verwacht van verzekeraars en adviseurs dat zij 80% van de klanten met een beleggings-verzekering vóór 1 januari 2015 persoonlijk hebben benaderd. Deze deadline  geldt voor beleggings-verzekeringen  die bedoeld zijn voor de aflossing van een hypotheekschuld.

Er ligt al een deadline van 01 april 2014 voor polissen die ondanks de inleg geen vermogen meer opbouwen. Voor polissen die bedoeld zijn voor pensioenopbouw zal een streefdatum worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de polissen die een alternatief doel hebben zoals studie. 

 

Wat wordt er van de adviseur verwacht

Van de adviseur wordt het volgende verwacht:  

 • de betreffende klant persoonlijk benaderen: zie : "Stappenplan Hersteladvies"
 • inzicht geven in de financiële situatie van de polis (o.a. wat is het financiële gat tussen verwachte eindwaarde en het doelkapitaal)
 • de klant een bewuste keuze laten maken
 • voorkomen dat de klant voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan

Klanten die al eerder hun polis hebben afgekocht of premievrij hebben gemaakt, hebben al een keuze gemaakt. Deze klanten hoeven niet opnieuw benaderd te worden. 

 

Wat moet de adviseur doen om de klant te bereiken

De AFM hanteert hierbij de volgende maatstaf:

 • stuur de klant een persoonlijke brief
 • roep de klant in deze brief op actie te ondernemen en nodig de klant uit voor een adviesgesprek
 • reageert de klant niet, probeer een aantal malen telefonisch contact te krijgen  
 • blijft de klant niet bereikbaar, stuur dan een slotbrief 
 • geef in deze slotbrief aan welke contactpogingen zijn gedaan en benadruk de urgentie
 • bied de klant de mogelijkheid in de slotbrief om zelf contact op te nemen

Voor klanten met een beleggingspolis die nog wel vermogen opbouwt maar niet voor het aflossen van de hypotheek of opbouw van pensioenkapitaal bedoeld is, kan voor een wat minder intensieve benadering gekozen worden. Veelal kan met één of twee brieven of email berichten worden volstaan. Uit het adviesdossier moet de doelstelling van de betreffende polis wel aantoonbaar zijn.

 

Wat leg de adviseur vast

In het adviesdossier wordt voor deze klant in ieder geval vastgelegd:

 • het hersteladvies óf
 • vastleggen dat de klant geen hersteladvies wenst en de bevestigingsbrief aan de klant
 • de correspondentie van de adviseur om de klant te bereiken
 • de andere pogingen van de adviseur om de klant te bereiken

 

Meten

 Los van het genoemde streefcijfer van 80%  moet de nazorg voor klanten met een beleggings-verzekering beschouwd worden als een permanent onderdeel van de bedrijfsvoering van de adviseur. Het verdient continue aandacht.

De AFM zal via het Self Assessment de stand van zaken met betrekking tot de beleggingspolissen  inventariseren en kritisch volgen. Hiernaast zal nog informatie uit de markt worden verzameld. De AFM gaat er daarbij vanuit dat de doelstelling voor 1 januari 2015 kan worden gehaald.  Heeft een adviseur de doelstelling niet gehaald,  gaat de AFM ervan uit dat de adviseur inzichtelijk kan maken welk deel van de klanten wel is bereikt.  Voor het deel van de klanten dat niet is bereikt verwacht de AFM dat de adviseur overtuigend kan motiveren dat voor deze klantengroep voldoende inspanningen zijn geleverd. 

>>  meer lezen:klik hier 

Wft Assist 

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 14 januari 2014. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst

 

Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer