Klanten login:

Naam:
Wachtwoord:
Volg Wft Assist op Twitter Volg Wft Assist op Linked In Download onze brochure

Actualiteiten 2013-Bankierseed uitgesteld

 

 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.  Regelgeving wijzigt. Maar soms wordt de invoering van een wijzigingen ook weer uitgesteld. Dat is lastig. Lastig om het overzicht te houden. Lastig om de voortgang van de vertraging te volgen totdat duidelijk is wanneer het dan wel wordt ingevoerd. Wft Assist probeert u zo goed mogelijk te informeren. Twee voorbeelden zijn:

Invoeren eed of belofte wordt (gedeeltelijk) uitgesteld : vervolg: voorjaar 2013

De invoering van de eed of belofte wordt voor een deel van de financiële sector uitgesteld. Voor de personen die door AFM en DNB worden getoetst, is de eed of belofte verplicht per 1 januari 2013.  Voor het andere deel van de financiële sector stelt de minister deze plicht uit.

De minister geeft aan het belang van de eed of belofte zeker te onderschrijven. In zijn brief van 27 november j.l. stelt de minister echter vast  dat voor de groep die niet door de AFM of DNB wordt getoetst het sanctiebeleid nog niet is vastgesteld. Dat gaat ten koste van de effectiviteit  van de maatregel en de duidelijkheid voor de markt aldus de minister. Om die reden geeft de minister er de voorkeur aan eerst het sanctiebeleid vast te stellen en daarna de eed of belofte samen met het sanctiebeleid in te voeren.   

Standaard dienstverleningsdocument: stand van zaken: planning 1 juli 2013

De AFM meldt in haar "Stand van zaken" dat het huidige dienstverleningsdocument niet beantwoordt aan het doel. Te weinig onderscheidend, te weinig informatief en onvoldoende transparant over de dienstverlening. Als reactie hierop heeft de minister de AFM opdracht gegeven een standaard dienstverleningsdocument te maken die overzichtelijk en herkenbaar is. De AFM licht drie belangrijke onderwerpen voor de standaard DVD toe:

Dienstverleningsvragen

De (dienstverlenings-)vraag van de consument wordt het vertrekpunt voor de inrichting van de DVD. De AFM heeft de volgende consumtentenvragen gedefinieerd:

1. Woonvraag ( lenen, vermogen opbouwen en risico's afdekken)
2. Pensioenvraag werkgever
3. Vermogen opbouwen
4. Risico's afdekken

De verschillende financiële producten worden aan deze dienstverleningsvragen gekoppeld. Dat betekent dat er vier standaard DVD's komen.

Vergelijking aantal financiële producten

In de DVD moet worden aangegeven in welke mate  de financieel dienstverlener vergelijkbare financiële producten die op de markt verkrijgbaar zijn met elkaar vergelijkt. De AFM is voornemens de volgende standaard indeling te hanteren waaruit kan worden gekozen in de standaard DVD:

1. geen analyse van verkrijgbare vergelijkbare producten
2. beperkte analyse van minder dan 50% van de verkrijgbare vergelijkbare producten
3. objectieve analyse van meer dan 50% van de verkrijgbare vergelijkbare producten

Belangentransparantie

In welke hoedanigheid treedt de adviseur op en heeft dit invloed op het advies dat de adviseur geeft. Dit is voor de consument lang niet altijd duidelijk. De AFM is voornemens dit op te nemen in de DVD op basis van twee elementen:

1. adviseren uitsluitend in eigen producten óf adviseren  in producten van meerdere aanbieders
2. financieel dienstverleners met óf zonder (gekwalificeerde) deelneming in andere financiële ondernemingen

Vervolgstappen

• lay out en standaardtekstblokken -ter consultatie   : eerste kwartaal  2013

• uitwerken nadere regelgeving -  ter consultatie       : eerste kwartaal 2013

• publicatie eisen voor de  periode tot  01.07.2013    : eerste kwartaal 2013

• invoering standaard dvd's                                     : 1 juli  2013

 

Wft Assist, 27 november 2012

 

Tekst gemaakt naar inzicht van 28 november 2012. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.
Nieuws
01-02-2019
Nog 60 dagen!
02-02-2018
AVG: bent u er klaar voor?
13-12-2017
AVG
18-05-2017
DVD bepaalt adviesnota?
24-03-2017
Vergunning, diploma's en PE

Compleet overzicht
Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief
Zoeken
Wft assist
Princenhof Park 19 | 3972 NG Driebergen-Rijsenburg | t. 030 – 2716040 | e. | kvk 50071262 | btw nr. NL8225.21.532B01
Copyright © 2012 Wft assist | Disclaimer